Nieuws

 Hero van der Lei

 

Een droevig bericht….

 

Gisterenmiddag, vrijdag 25 januari,  hoorden wij tot ons grote verdriet dat HERO van der Lei geheel onverwachts is overleden als gevolg van een hartaanval.

Het is een schok voor ons allemaal.
En niet alleen voor ons, maar voor iedereen die hem kende.

Hero was onlosmakelijk verbonden aan ons Buurtcentrum-A3

Hij heeft een grote rol gespeeld bij de herstart van ons buurtcentrum.

Toen dat gelukt was, werd hij administrateur, later penningmeester van ons bestuur.

Hij was een belangrijke spil in het reilen en zeilen van A3.

Niet alleen op financieel gebied, maar ook bij het regelen van het opknappen – en later het regulier onderhoud – van ons centrum. En recent bij de verbouwing t.b.v. het Sociaal Wijkteam was hij een belangrijke factor.

Wij zijn HERO zeer veel dank verschuldigd en kunnen hem eigenlijk niet missen.

Het voelt erg onwezenlijk: geen Hero meer op zijn plek in het kantoortje.

Donderdag 31 januari a.s. kan afscheid worden genomen.

Nadere informatie volgt nog.

Zodra we meer weten, zullen wij jullie informeren.

 

Een diepbedroefd bestuur